baner
V kadencja


   V kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczeƂa się 19 paĆșdziernika 2005, a zakoƄczyƂa w wyniku przedterminowych wyborĂłw 4 listopada 2007 roku. Po raz pierwszy mandat poselski w tej kadencji uzyskaƂ Ɓukasz Zbonikowski uzyskując w wyborach 7209 gƂosĂłw. Szybko staƂ się rozpoznawalnym i bardzo pracowitym posƂem, dzięki czemu w wyborach 21 paĆșdziernika 2007 r. uzyskaƂ czterokrotnie lepszy wynik - 28830 wyborcĂłw skreƛliƂo na kartach wyborczych jego nazwisko.

Pracę PosƂa w V kadencji Sejmu RP mogą PaƄstwo przeƛledzić poniĆŒej:

Wypowiedzi w V kadencji

Interpelacje w V kadencji

Zapytania w V kadencji

Pytania w V kadencji

Oœwiadczenia w V kadencji

Głosowania sejmowe w V kadencji

Komisje i podkomisje w V kadencji wróæ >