baner
Aktualnoci
miniatura
Konferencja posła Zbonikowskiego ws. budowy nowej zapory na Wiśle


   1 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja prasowa posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego w Siarzewie (powiat aleksandrowski) na rzece Wiśle. Tama istniejąca we Włocławku, będąca jedynym obiektem regulującym stan rzeki, funkcjonuje w pojedynkę juĹź od 45 lat, podczas gdy miało to trwać zaledwie lat 10.

Poseł Zbonikowski od lat zaangażowany w starania, mające na celu doprowadzenie do budowy zapory i będący przewodniczącym parlamentarnego zespołu na rzecz kaskadyzacji Dolnej Wisły poinformował, że po wieloletnim oczekiwaniu i długiej batalii o realizację tej ważnej dla mieszkańców Włocławka i regionu inwestycji w końcu podpisano porozumienie między ministrami: środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz firmą Energa, która będzie zaangażowana w realizację inwestycji.

Po ponad 40 latach stagnacji rząd Prawa i Sprawiedliwości zakwalifikował budowę drugiego stopnia wodnego na Wiśle jako priorytetowe przedsięwzięcie wodne, które ma być zrealizowane w ramach zadań publicznych. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje obiekty związane z budową stopnia wodnego, m. in. jaz o 15 przęsłach, elektrownię wodną o mocy ok. 80 MW, śluzę żeglowną z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie przepławki dla ryb, urządzenia do spływu ryb w dół rzeki oraz boczne zapory ziemne, zbiornika wodnego oraz elementy towarzyszące.

Nowy stopień wodny to przede wszystkim ochrona mieszkańców i infrastruktury przed zagrożeniem powodziowym. Budowa nowej tamy to także powstrzymanie erozji dennej rzeki poniżej Włocławka i dalszej degradacji koryta dolnej Wisły, a także uzyskanie dodatkowego zbiornika retencyjnego i podwyższenie wód gruntowych, co poprawi warunki wegetacji roślin. Powstanie drugiej zapory wodnej niesie za sobą również korzyści ekonomiczne, dzięki możliwości pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej, a także nowe miejsca pracy i ożywienie gospodarcze w regionie. Druga tama stanowić będzie także dodatkową przeprawę przez Wisłę pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Ponadto stworzony zostanie nowy zalew na rzece, co będzie sprzyjać rozwojowi turystyki.

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Ministerstwo Środowiska, w latach 2017-2019, planowane jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w 2020 roku rozpoczęcie prac budowlanych. Cała inwestycja ma zostać zakończona do końca 2025 roku. Koszt jej realizacji jest szacowany na ponad 2,2 mld zł.
wr >